Fockskena 2.0

Det finns två kategorier seglare, dom som kan segla och dom som kan mecka…tillhör sista kategorin 😉 Fockskena 1.0 byggde på ordinarie konstruktion fast upphöjd. Den byggdes utan vant på plats och blev därmed inte 100% optimerad. Dessutom var tiden en stor begränsande faktor.

Version 2.0 skulle sänkas samt rätas upp dessutom inhandlades nya vagnar från Antal. Jag monterade första Antalringarna 2011 och då var det inte så vanligt med lågfriktionsringar. Vi önskade få skothornet så nära skenan som möjligt för bättre kontroll när vinden ändrade styrka.

Som ni ser av bilderna så har vagnen inbyggda lågfriktionsringar både justering i sidled och för längdled skotpunktsjustering. För att få lägsta friktion använder vi 3mm dynema till vagn mot centrum. Jag gick ju redan 2012 över till “skalade” skot för att minska friktionen genom ringarna, kör med 6mm som blir och och slutar med 10 mm inkl strumpa.

I samband med skenombyggnaden bytte vi till 2+2 brythjul för att kunna få en mindre skotvinkel. Brytblocket för skotpunktsjusteringen flyttades fram för att ha mindre påverkan vid tvärskepps justeringar. Svirvelcleat till kick och nedhal monterades direkt i däck och nedhal för assymetrisk skrotades.

Efter flera års meckande tror jag vi är nära den optimala däckslayouten och numera är det monterat inom 1 mm marginal.

 

about author

Jonas Heuman

jonasheuman@gmail.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.