Teori 1: Båten, Crew, Manövrar

Torsdag 20 Mars kl 18:30 Vid Oslo Högskola…

Va fan…Teori…Ska man få kvarsittning också??? o Läxor??? Nej, men du kommer få smisk med pekpinnen om du inte klarar teoriprovet 😉 Hoppas vi kan höja den samlade kompetensen till säsongen 2014…med denna innovativa ide 🙂

 

about author

Jonas Heuman

jonasheuman@gmail.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.