Ny Genomföring

Den gamla genomföringen i plast hade spruckigt då denna avslutades utanför skrovet och säkert fått en del stryk mot bryggor och stolpar.

Jag fräste in en ny i metall och spacklade över, detta efter att den hade fått en omgång med dremmeln så fogen blev större och fästet mot metallen blev bättre.

about author

Jonas Heuman

jonasheuman@gmail.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.