Från Träcell till Mycell

Kvaliten på 80 talsbåtarna kan diskuteras, montaget håller väl inte “Orustklass”. Säkert många som har åsikter om hur varven på Orust drivits ekonomiskt, men att dom är duktiga snickare råder det väl inga tvivel om.

Konstruktionen vid motorlucka och sidoboxar fungerade dåligt, mororljudet gick rakt in cocpit, boxarna var otäta, rangliga och dåligt designade. Utrymmena bredvid motorn oanvändbara då det endast fanns en låg vägg så sakerna kunde ramla in på motorn.

När jag endå behövde byta ut durkarna då dessa var för korta valde jag att bygga allt i epoxy och Mycell, mycell är likt divinycell en PVC produkt men betydligt billigare. 15 mm 80kg i durken och 20mm 80 kg i boxarna, dessa kommer få dubbla plattor, 40mm då dom ska fungera som kylbox. Finns någon plan att installera en kompressurkyl i den ena boxen.

Durkarna sågades till ock kanterna frästes med handöverfräsen. På kanterna la jag två lager glasfiberband som följer rundningen bra. På ovansidan en 300g/m2 huggen matta och en 450g/m2 Ebex väv, denna ska kompletteras med en 300g/m2 matta utanför boxen. På baksidan lade jag två 300G/m2 mattor.

Boxarna tillverkades av färdigsågade 20mm bitar på 1000x350mm där jag hade lagt två 300g/m2 mattor på ena sidan, på insidan ska det limmas en till 20mm skiva så där är det ingen matta. Nu var det bara att såga till och “spackla” ihop bitarna, spackel blir lite tyngre montage men det är smidigt och delarna sitter snabbt fast med god hållfastighet.

Nu återstår att bygga färdigt boxarna, och laminera insida och förstärkningar innan spackling och slipning.

about author

Jonas Heuman

jonasheuman@gmail.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.