Elektrisitet behövs på en Segelbåt….

Elen började bli dålig och jag önskade designa om den, detta slutade med att jag rev ut all el ur båten.

Strategier:

  • Jag ville ha så få strömbrytare som möjligt, tog bort dessa till plottrar, lampor mm. Resultate blev en treläges återfjädrande brytare till batteritest, förbrukning/start. En treläges bistabil brytare till Gång/ Ankarlanterna. samt en brytare till vindexbelysning och en i reserv.
  • Någon form av redundant system, det slutade med tre olika grupper av säkringshållare där jag delat upp plottrna och de två spänningsmatningarna till backbone nätet.
  • Brytaren till vattenpumpen flyttade jag upp till kranen.
  • Gul båtkabel till 230V och tre jordfelsbrytare för högre säkerhet.
  • Krympslangar på alla anslutningar och fett för att minimalisera oxid.
  • Utökat antal USB och 230V uttag.
  • 230 intag i både för och akter.
  • Alla kablar i rör.
  • Förtennad kabel på min 1.5mm2

Detta är ingen kul båt att dra kabel i då det inte är så mycket inredning man kan gömma den bakom 🙁

about author

Jonas Heuman

jonasheuman@gmail.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.