Box

Flytt av mantågstöttorna så dessa centreras mellan nya hajfenan och stöttan framför. Infällning och laminering av aluminiumplåtar. Laminering av delaminering vid brytblock samt montage av nya slagnar till elen. Montage av dräneringshål till nya boksen och infällning av plaströr. Uppspackling av kölens undersida etapp 1, med hjälp av en upptejpad planka.

about author

Jonas Heuman

jonasheuman@gmail.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.