VM i Mastlut…

Denna postar jag ENBART, för att UNDERSTRYKA för alla som surfar in på Sailtrip.se hur viktigt det är att LÅSA och TEJPA vantskruvarna….Som en Anekdot kan jag informera om att jag har lutat den här masten åt andra hållet… när jag ägde båten och  seglade av Akterstaget…Lite scary känsla när masten är på väg överbord och motorn ligger kvar på bryggan 🙂

about author

Jonas Heuman

jonasheuman@gmail.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.