Teori 1: Båten, Crew, Manövrar

Torsdag 20 Mars kl 18:30 Vid Oslo Högskola…

Va fan…Teori…Ska man få kvarsittning också??? o Läxor??? Nej, men du kommer få smisk med pekpinnen om du inte klarar teoriprovet 😉 Hoppas vi kan höja den samlade kompetensen till säsongen 2014…med denna innovativa ide 🙂